Samodzielne wykonanie odbitki czarno-białej

Klasyczna fotografia analogowa była nierozerwalnie związana z samodzielnym tworzeniem odbitek z wcześniej naświetlonych i wywołanych negatywów. Te dwa procesy, a właściwie dwie części tego samego procesu, od zawsze tworzyły spójną całość i dopiero świadome korzystanie z obydwu pozwalało na osiągnięcie optymalnych rezultatów.

Zapraszam na czterogodzinny warsztat online pozwalający na poznanie podstaw procesu wykonywania odbitek w ciemni fotograficznej.

W czasie warsztatu:

  • poznacie dostępne materiały, dowiecie się jakie są miedzy nimi różnice, jakie są ich wady i zalety
  • poznacie niezbędny sprzęt ciemniowy,
  • poznacie się zasad organizacji ciemni, również tej domowej,
  • nauczycie się dobierać narzędzia do potrzeb i warunków lokalowych
  • poznacie zasady korzystania z powiększalnika fotograficznego
  • nauczycie się określać czas ekspozycji w ciemni
  • poznacie proces obróbki odbitki fotograficznej
  • nauczycie się podstaw manipulacji obrazem na etapie jego powiększania.

Warsztat prowadzony będzie w formie wideokonferencji, w związku z czym nie musi on być ograniczony jedynie do demonstracji w wykonaniu prowadzącego. Nie zabraknie okazji do zadawania pytań i swobodnej wymiany myśli i doświadczeń. Warsztat pozwoli na zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do stworzenia własnej ciemni i rozpoczęcia w niej samodzielnej pracy.

Prowadzący: Radosław Brzozowski

Czas trwania: 4 godziny

Cena: 120zł

Data: