Warsztaty techniczne – czym są

Warsztaty te poświęcone są w całości opanowaniu wybranej techniki. Oznacza to, że w czasie warsztatu (za wyjątkiem ambrotypii), nie korzystamy z aparatów fotograficznych i nie wykonujemy zdjęć, w całości poświęcając się ćwiczeniom technicznym związanym z wybraną techniką. Pracujemy wyłącznie w oparciu o negatywy przygotowane przez prowadzącego, które zostały dobrane tak by możliwie najlepiej służyć nauczeniu wybranego procesu. Dzięki temu w stosunkowo krótkim czasie uczestnicy warsztatu zdobywają wiedzę wystarczającą do rozpoczęcia samodzielnej pracy.

Zakres tematyczny każdego z warsztatów technicznych został dobrany tak, by zapewnić maksymalną samodzielność osobom kończącym kurs i obejmuje również przygotowanie materiałów.