Warsztaty kreatywne – czym są

Czasami samo poznanie techniki to za mało, potrzebujemy inspiracji, pomysłu praktycznego przykładu jej wykorzystania, okazji by zacząć tworzyć swoje portfolio w wybranej technice czy wreszcie możliwości, by nie ograniczać się do technicznych ćwiczeń w oparciu o przygotowane przez prowadzącego zdjęcia, ale również pracować nad własnym materiałem pod jego kierunkiem.

Taką właśnie możliwość dają warsztaty kreatywne, z których każdy, oprócz prezentacji i praktycznych ćwiczeń w pracowni obejmuje przynajmniej jedną sesję zdjęciową, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość wykonania w jego trakcie własnych fotografii. Swoiste rozwinięcie idei warsztatów kreatywnych stanowią też warsztaty plenerowe.