Papier solny i odbitka albuminowa

Blisko ze sobą spokrewnione techniki solna i albuminowa, to bez wątpienia królewska para fotografii dziewiętnastowiecznej. Ich dominacja, aż do końca dziewiętnastego wieku była niekwestionowana, a ich charakterystyczna brązowa kolorystyka jest po dziś dzień kojarzona z fotografią z tamtej epoki. Z ich wykorzystaniem wykonano dosłownie setki milionów zdjęć, z których wiele, nadal w dobrym stanie, możemy kupić dziś na bazarach.

Jednocześnie, przez cały ten czas obie techniki były rozwijane i doskonalone, dzięki czemu powstały ich rozliczne wersje i odmiany, pozwalające na uzyskanie znaczących różniec w powstającym obrazie


Technika solna i albuminowa

Pierwsze pozytywy fotograficzne to papiery solne, a odbitka albuminowa to pierwsza technika pozytywowa, która zrobiła prawdziwie światową karierę i to na skalę przemysłową, dominując fotografię na kilkadziesiąt lat. Wystarczy powiedzieć, że jedna tylko fabryka papieru albuminowego zużywała siedemdziesiąt tysięcy...